හරිතක්ෂය/ කහ පැහැ වීම

 

 

 

වියහැකි සිදුවීම්     

     තහවුරු කරගැනීම

බකිනි රෝගය 

ශාක කහ පැහැ වේ. ශාක සාමාන්‍ය උස මෙන් දෙගුණයක් පමණ වේ. දුර්වර්ණ වූ කොළ පැහැය ප්‍රකටය. අර්ධ ලෙස හෝ සම්පූර්ණයෙන් බොල් වූ කරල් ඇතිවේ.

දුඹුරු පැළ කීඩෑවා 

දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ක්ෂේත්‍රයේ සිටීම, කීඩෑ පිළිස්සුමට හේතු වේ. මොවුන් මඟින් තෘණාකාර කුරුවීම, කඩමළු පත්‍ර වෛරස් රෝගය, වැනි වෛරස් රෝග පතුරවයි. 

නියඟය          

රෝග ලක්ෂණ ඇතිවූයේ අයහපත් දේශගුන තත්ව හෝ ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩැලි තිබීම නිසාදැයි ගොවියාගෙන් අසා දැන ගැනීම. - ශාක කුරුවීම, පත්‍ර රෝල්වීම, මල් පිපීම ප්‍රමාදවීම, පත්‍ර අග්‍රය පිළිස්සීම සහ පත්‍ර කහ වීම. බොල් කරල් ඇතිවීමටද ඉඩ ඇත.

නයිට්‍රජන් ඌනතාවය (බහුලය)

පොහොර යොදන ප්‍රමාණය වැදගත්වේ. ශාකය කහ පැහැවේ. කුරුවේ. මේරූ පත්‍ර හෝ සම්පූර්න ශාකයම කහ පැහැයට හුරු කොළ පැහැයක් ගනී.

මූල ගැටිති වටපනුවන් සහ අනෙකුත් පළිබෝධකයන්ද සිටිය හැක (වියළි ක්ෂේත්‍ර වලදී)

Late bootong අවධියේදී පත්‍ර කොපුවේ ඉහල කෙළවර සිට රෝග ලක්ෂණ දිස් වීම ඇරබේ. අක්‍රමවත් ආයත හැඩැති අළු පැහැ මධ්‍යයක් සහිත දුඹුරු පැහැ ලප ඇතිවේ. කරල් මතුවීම අර්ධ ලෙස සිදුවේ.

සල්ෆර් ඌනතාවය

ශාක‍ෙය් මුල් අවස්ථාවේ හානිය සිදුවූ විට මළ හදවත තත්වය ඇතිවේ. සංයුක්ත ඒකාක්ෂයට හානි වූ විට සුදු කරල් ඇතිවේ. පඳුරු පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි අතර ක‍ඳෙහි පළිබෝධකයන් ක්‍රියාකාරීත්වය දෘෂ්‍යමාන වේ.

සෙවන සහිතවීම 

ශාක වඩා උස් වී කහ පැහැ වේ. ශාක දෙස බලා සූර්යාලෝකය වැටෙන ආනතියට සාපේක්ෂව සෙවනෙහි බලබෑම බැලීම

දියෙන් යට වී පැවතීම  

ශාක උසයාම හා දුර්වල වී ඇතැයිද පැහැය ක්‍රමයෙන් සුදු පැහැ වීම හෝ ගංවතුරට හෝ කුඹුර යටවීම ගැන ගොවියාගෙන් අසා දැන ගැනීම

පිට සුදු පැළ කීඩෑවා

කීඩෑවා ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක. පිට සුදු පැළ කීඩෑවාගේ හානියේදී ඉතා කලාතුරකින් කීඩෑ පිලිස්සුම දැකිය හැක. නමුත් දුඹුරු පැළ කීඩෑවාද සමඟ ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක.  වෛරස් රෝග නොපතුරවයි.