මැළවුන පත්‍ර

 

 

වියහැකි සිදුවීම්     

     තහවුරු කරගැනීම

 බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය (උග්‍ර ආසාදිත තත්ව යටතේ)

පත්‍ර තලයේ දාරයන්හි තෙතමනය සහිත, කහ - සුදු පැහැයට හුරු රිෂ්ඨ දැකිය හැක. පත්‍රය හරහා සමාන්තරව මෙම රිෂ්ඨ පැතිරී පත්‍රයම ආසාදනය විය හැක. රෝග ග්‍රාහී ප්‍රභේද වලදී ජලය සහිත විට මෙම ශ්‍රාවයන් ගලාගොස් පත්‍ර කොපුව දක්වාද රෝගය පැතිරිය හැක.

වී ශකයේ මූලික අවස්ථා වලදී බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය හේතුවෙන්  (ක්‍රෙසෙක්) ශාකයම හෝ පත්‍ර මැළවී යා හැක.

 නියඟය    

රෝග ලක්ෂණ ඇතිවූයේ අයහපත් දේශගුන තත්ව හෝ ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩැලි තිබීම නිසාදැයි ගොවියාගෙන් අසා දැන ගැනීම. - ශාක කුරුවීම, පත්‍ර රෝල්වීම, මල් පිපීම ප්‍රමාදවීම, පත්‍ර අග්‍රය පිළිස්සීම සහ පත්‍ර කහ වීම. බොල් කරල් ඇතිවීමටද ඉඩ ඇත.

පොටෑසියම් ඌනතාවය

ශාකය තද කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර පළමුව මේරූ පත්‍ර වල කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැ දාර ඇතිවීම හෝ පත්‍ර අග්‍රයේ තද දුඹුරු පැහැ නෙක්රෝසීය ලප ඇතිවීම/ වියලීයාම දැකිය හැක.

සින්ක් ඌනතාවය 

පැළ සිටුවීමෙන් සති 2-4 කට පසු පත්‍ර වල උඩු පෘෂ්ඨයේ දුඹුරු පැහැ කුඩු වැනි ලප සහිත කුරු වූ ශාක දැකිය හැක.