හරිතක්ෂය ලා කොල

 

 

 

වියහැකි සිදුවීම්               

            තහවුරු කරගැනීම  

 බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය        

 පත්‍ර තලයේ දාරයන්හි තෙතමනය සහිත, කහ - සුදු පැහැයට හුරු රිෂ්ඨ දැකිය හැක. පත්‍රය හරහා සමාන්තරව මෙම රිෂ්ඨ පැතිරී පත්‍රයම ආසාදනය විය හැක. රෝග ග්‍රාහී ප්‍රභේද වලදී ජලය සහිත විට මෙම ශ්‍රාවයන් ගලාගොස් පත්‍ර කොපුව දක්වාද රෝගය පැතිරිය හැක.
වී ශකයේ මූලික අවස්ථා වලදී බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය හේතුවෙන්  (ක්‍රෙසෙක්) ශාකයම හෝ පත්‍ර මැළවී යා හැක.

බකිනි රෝගය     

   ශාක කහ පැහැ වේ. ශාක සාමාන්‍ය උස මෙන් දෙගුණයක් පමණ වේ. දුර්වර්ණ වූ කොළ පැහැය ප්‍රකටය. අර්ධ ලෙස හෝ සම්පූර්ණයෙන් බොල් වූ කරල් ඇතිවේ.   .  

 මැංගනීස් විෂවීම

ගොඩ වී ගොවිතැනේදී හා ආම්ලික පසෙහි, අන්තර් නාරටි අවකාශ මත කහ දුඹුරු පැහැ ලප දැකිය හැක. මේවා සම්පූර්ණ පත්‍රයේම අන්තර් නාරටි අවකාශ මත දැකිය හැක. ජල සම්පාදිත වගාවේ කලාතුරකින් දැකිය හැක.

ගොයම් මකුණා    

  ගොයම් මකුණා ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක. ලාක්ෂණික ගන්ධයක් ඇත. දුර්වර්ණ බොල් බීජ ඇතිවේ.

  පැළමැක්කා

පත්‍ර කහ හෝ රතු පැහැ වේ. පත්‍ර තලය රෝල් වේ. ක්ෂේත්‍රයේ ජල‍ය නොමැතිවිට හානිය දැකිය හැක.

වියහැකි සිදුවීම්        

            තහවුරු කරගැනීම  

   නියඟය  

රෝග ලක්ෂණ ඇතිවූයේ අයහපත් දේශගුන තත්ව හෝ ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩැලි තිබීම නිසාදැයි ගොවියාගෙන් අසා දැන ගැනීම. - ශාක කුරුවීම, පත්‍ර රෝල්වීම, මල් පිපීම ප්‍රමාදවීම, පත්‍ර අග්‍රය පිළිස්සීම සහ පත්‍ර කහ වීම. බොල් කරල් ඇතිවීමටද ඉඩ ඇත.

යකඩ විෂවීම    

    ශාකයේ පහල පත්‍ර වල අග්‍රස්ථයේ ඉතා කුඩා දුඹුරු පැහැ ලප ඇතිවීම හෝ සම්පූර්ණ පත්‍ර‍යම තැඹිලි  කහ හෝ දුඹුරු  වියහැක. මුල් මතුපි‍‍ට කළු පැහැ ආවරනයක් දැකිය හැක. ජලය මතුපි‍‍ට මලකඩ ස්වභාවයක් “Rust” දැකිය හැක.

යිට්රජන් ඌනතාවය (බහුලය)

පොහොර යොදන ප්‍රමාණය වැදගත්වේ. ශාකය කහ පැහැවේ. කුරුවේ. මේරූ පත්‍ර හෝ සම්පූර්න ශාකයම කහ පැහැයට හුරු කොළ පැහැයක් ගනී.

පොටෑසියම් ඌනතාවය 

ශාකය තද කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර පළමුව මේරූ පත්‍ර වල කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැ දාර ඇතිවීම හෝ පත්‍ර අග්‍රයේ තද දුඹුරු පැහැ නෙක්රෝසීය ලප ඇතිවීම/ වියලීයාම දැකිය හැක.

මූල ගැටිති වටපනුවන් (අනෙකුත් පාංශු පළිබෝධකද සිටිය හැක)

වියළි පසෙහි- පත්‍ර තැඹිලි - කහ පැහැයක් ගැනීම, මුල් ගැටිති සහිත වීම, අනෙකුත් වටපනු ආසාදන හේතුවෙන්ද සමාන ලක්ෂණ දැකිය හැක.

සල්ෆර් ඌනතාවය 

   අව කොළ පැහැති කුරු ශාක ඇතිවේ. නොමේරූ පත්‍ර ලා කොළ පැහැතිය. පඳුරු දැමීම අඩුවේ.

තුන්ග්රෝ වයිරස් රෝගය

පත්‍ර ලා කහ පැහැ - තැඹිළි හෝ දුඹුරු පැහැවීම පත්‍ර අග්‍රයෙන් ඇරඹේ. ශාකය කුරුවේ. පඳුරු දැමීම අඩුවේ. මේරූ පත්‍රවල අග්‍රස්ථයේ සි‍ට රෝග ලක්ෂණ දිස්වීම ඇරඹේ. කොල පත්‍ර කීඩෑවා මඟින් රෝගය ව්‍යාප්ත වේ.